Тендери

П О З И В

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА-РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „СОКОБАЊА“СОКОБАЊА, Набавка бр. 44/24
Read More
Тендери

П О З И В

за прикупљање понуда за  набавку  добара – канцеларијског намештаја за потребе опремања просторија Културног центра
Read More
Тендери

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку  услуга – штампе за потребе установе Културни центар  „Сокобања“ Сокобања, Набавка
Read More
Тендери

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку  добара – инструмента хармоника набавка број 34/24 Позив можете преузети
Read More
Тендери

ПОЗИВ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ У ОБЈЕКТУ – ЛЕГАТ „МИЛУНА МИТРОВИЋА“,
Read More

QUISEQUE VEL ORTOR

Ready to adventure and enjoy natural