Тендери

П О З И В

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА-РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „СОКОБАЊА“СОКОБАЊА,
Read More
Тендери

П О З И В

за прикупљање понуда за  набавку  добара – канцеларијског намештаја за потребе опремања
Read More
Тендери

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку  услуга – штампе за потребе установе Културни центар 
Read More
Тендери

П О З И В

за прикупљање понуда за набавку  добара – инструмента хармоника набавка број 34/24
Read More
Тендери

ПОЗИВ

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ У ОБЈЕКТУ –
Read More
Тендери

П О З И В

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УГОСТИТЕЉСКИХ УСЛУГА –ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „СОКОБАЊА“
Read More
Тендери

П О З И В

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА КЕТЕРИНГА –ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „СОКОБАЊА“
Read More
Тендери

П О З И В

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЗАКУПА РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА ЗА МЕДИЈСКУ ПРОМОЦИЈУ
Read More
Тендери

П О З И В

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЕМИТОВАЊА РЕКЛАМНИХ СПОТОВА КОД ЛОКАЛНИХ ЕМИТЕРА ЗА
Read More
Све категорије

Скорашњи постови

КЦ Сокобања

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно име:Културни центар „Сокобања“ Сокобања
Седиште:Војислава Илића 2, Сокобања
Претежна делатност:90.04 Рад уметничких установа
Матични број:26200008
ПИБ:113537889
ЈБКЈС:79972
Надлежни орган ЈЛС:Скупштина општине Сокобања
Контакт телефон :
Интернет адреса:kcsokobanja.rs
E-mail:kulturni.centar@opstinasokobanja.com
ОДЛУКА о оснивању  Културног центра “Сокобања” Сокобања ОВДЕ
Статут јавне установе ОВДЕ

РУКОВОДСТВО:

Директор: Далиборка Стевановић

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „КУЛТУРНИ ЦЕНТАР СОКОБАЊА“ СОКОБАЊА 27.06.2023. године