П О З И В

за прикупљање понуда за  набавку  услуге – Израде акта о процени ризика на радном месту,  обуке запослених о безбедности на раду и услуге безбедности на раду, за потребе установе Културни центар  „Сокобања“ Сокобања Набавка бр. 17/24

април 11,2024

Позив можете преузети овде

Одлуку о додели уговора можете преузети овде

април 26,2024

Све категорије

скорашњи постови