Летња Позорница

Летња позорница „Врело“

Летња позорница “Врело” је мултифункционални објекат чија је изградња завршена почетком 2020. године. Обејкат садржи Велику сцену, која поседује физичке и техничке могућности за организовање догађаја за већи број гледалаца – концерата, музичко-сценских догађаја, фестивала, представа и сл. Капацитет гледалишта је 1.500 места за седење и 3.000 места за стајање. Између две сцене налазе се декоративна језера. Комплекс најмодернијих отворених сцена у Србији, уређен је и за дневни боравак посетилаца са пратећим садржајима (клупице за одмор, зелене и цветнеповршине, летњи шанк, тоалети). МФК „Врело“ садржи и један угоститељски објекат и у плану је уређење Визиторског центра природних туристичких вредности Сокобање. Поред велике сцене изграђена је и мала сцена, окружена воденим прстеном, где се одвијају догађаји мањег обима у оквиру програма Бањског културног лета.